Koła Naukowe oraz Sekcje Wydziału Technologii Drewna

W ramach Wydziału Technologii Drewna działają następujące koła naukowe:

  • Koło Naukowe Technologów Drewna
    - sekcja CAD/CAM

  • Koło Fotografików Technologii Drewna
  • Obrabiarek CNC
  • Koło Chemiczne Technologów Drewna
  • Koło Naukowe "Przedsiębiorczy Technolog"