XXXVII Przegląd Dorobku Kół Naukowych

14.01.2011 odbył się XXXVII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW.
Nasze koło zaprezentowało dwie prace:
Emila Archanowicza pt. Kolejka kolekcjonerska - Serafino (sekcja obrabiarek CNC)
Ewy Sapieja pt. Badanie możliwości identyfikacji białych pigmentów nieorganicznych na podłożu drewna lipy (Tilia sp.) (sekcja chemiczna)
oraz poster
Emil Archanowicz, Ewa Sapieja, Anna Szymczak pt. Seryjne morderstwa w Tatrzańskim Parku Narodowym (sekcja fotograficzna)

Wyróżnienie zdobyła kolejka.

Wszystkim prelegentom dziękujemy za ich udział i zaangażowanie a Panu Emilowi gratulujemy!!!!!!