zmiana statutu

Dnia 04.10.2010 podczas zebrania KNTD zadecydowano o zmianie statutu sekcji na niezależne koła naukowe. Obecnie w ramach "Konsorcjum Kół Naukowych WTD" wyróżniamy: Koło CNC, Koło Chemiczne oraz Koło Fotograficzne.