Starszy Sukces

Nagroda w Sekcji I - Świat Roślin na XXXVI Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW organizowanego przez Koło Naukowe Leśników, który odbył się 04.12.2009 dla Ewy Sapieja (IV rok) za referat " Zastosowanie chromatografii wykluczania przestrzennego SEC do oznaczania zawartości polimeru Paraloid B72 w drewnie lipy ( Tilia sp.)