XXXIX PDKN SGGW

W zeszły piątek odbył się XXXIX Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW organizowany przez Koło Naukowego Młodych Dyplomatów i Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich.
p. Tomasz Biernat student I-go roku zdobył nagrodę w sekcji inżynieryjnej za pracę " Rekonstrukcja Kuszy Historycznej" zgłoszoną przez Koło Chemiczne Technologów Drewna, opiekunem pracy był Dr inż. Andrzej Radomski. Pan Tomasz otrzymał również wyróżnienie w mniej prestiżowym IV Konkursie Studenckich Projektów Naukowych odbywającym się równolegle
zorganizowanym przez Samorząd Studentów SGGW.
Wyróżnienie zdobył projekt pt. "Rekonstrukcja Średniowiecznej machiny oblężniczej - balisty." zgłoszony przez Koło Chemiczne Technologów Drewna. Należy dodać, że projekt ten zainteresował wszystkich zgromadzonych i wywołał żywą dyskusję.