I Konferencja Dendrochronologów Polskich

W dniach 10-12.02.2012 w Rogowie odbędzie się I Konferencja Dendrochronologów Polskich, na której będzie prezentowany poster pt. Zawartość pierwiastków ciężkich w drewnie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) ze Strefy Zamkniętej wokół byłej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Powstał dzięki współpracy Koła Naukowego Leśników i Koła Chemicznego Technologów Drewna.