XXXVIII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

XXXVIII PDKN SGGW organizowany przez Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej przyniósł naszemu kołu wiele owocnych plonów.
Na 8 zgłoszonych prac 6 otrzymało wyróżnienie lub nagrodę.

Nasze koło dokładniej Koło Fotografików Technologii Drewna zgłosiło 3 postery dwa z nich otrzymały wyróżnienie:
Mgr inż. Emil Archanowicz - Kultura drewna wczoraj i dziś - kościół cmentarny z XVIII w. w Buku
Inż. Jadwiga Menkus - Świeckie budownictwo o konstrukcji ryglowej w gminie Jawor

W sekcji technologie, ekonomia, logistyka 1:
Wyróżnienie dla Wiktorii Kęszyckiej naszej nowej członkini za referat - Wpływ techniki suszenia na nasiąkliwość drewna buku (Fagus sp.)
Nagroda dla Pauliny Kazaneckiej za referat z Koła Chemicznego Technologów Drewna- Wykorzystanie szlachetnych technik fotograficznych do zdobienia drewna

W sekcji technologie, ekonomia, logistyka 2:
Nagroda dla Kamila Bołtralika, Adama Golonki z Koła Obrabiarek CNC za referat - Obrabiarka CNC do materiałów drzewnych konstruowana w nurcie DIY

W sekcji technologie, ekonomia, logistyka 3:
Nagroda dla inż. Moniki Marchwickiej za referat - Kultura drewna wczoraj i dziś – drewniane budownictwo sakralne na przykładzie kościołów w Buku i Jaworze

Oczywiście te nagrody są owocem prac wszystkich członków Koła :D

W imieniu naszego Koła chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować mentorom prac:
Panu Prof. dr hab. inż. Adamowi Krajewskiemu
Panu Dr hab. inż. Pawłowi Kozakiewiczowi
Panu Dr inż. Andrzejowi Radomskiemu
Panu Dr inż. Jackowi Wilkowskiemu

Bez Nich nie odnieślibyśmy takiego sukcesu