Rusza strona Koła Naukowego WTD SGGW w Warszawie

Oto dzięki wielu wysiłkom i wyrzeczeniom, powstaje równorzędnie ze stroną SSWTD, strona Koła Naukowego Technologów Drewna. Na początku drogi mamy wizję witryny rozrastającej się i godnie służącej wszystkim studentom i osobom związanym z Wydziałem Technologii Drewna SGGW w Warszawie.